Privacyverklaring Lobke en het lichtje

Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen, wat we met die gegevens doen, hoe we voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van gegevens van bezoekers en hoe bezoekers ons kunnen vertellen waar we die gegevens voor mogen gebruiken. De antwoorden in het kort op deze vier vragen zijn: geen, niks, niet nodig en ook niet nodig. Desalniettemin staat voorop dat Lobke en het lichtje zich in alle gevallen houdt aan de eisen conform de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming zoals die op 24 mei 2016 in werking is getreden en van toepassing is geworden vanaf 25 mei 2018.

Welke persoonsgegevens bewaart Lobke en het lichtje?

Wanneer je een product besteld via deze website of anders, zijn wij gerechtigd persoonsgegevens op te slaan. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: Voornaam, achteraam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel), en locatie. 

Wat doet Lobke en het lichtje met persoonsgegevens?

Lobke en het lichtje gebruikt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • om jouw bestelling te verwerken en je daarover te kunnen informeren
  • om een eventuele nieuwsbrief te kunnen versturen, mits je je daarvoor hebt aangemeld
  • om uitvoering te kunnen geven aan op Lobke en het lichtje van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.


Hoe lang bewaart Lobke en het lichtje persoonsgegevens?

Niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is.

Geeft Lobke en het lichtje de verkregen informatie aan derden door?

Lobke en het lichtje geeft uitdrukkelijk geen persoonlijke informatie van haar deelnemers/bezoekers door aan andere partijen. Lobke en het lichtje heeft technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers.

Wat doet Lobke en het lichtje ter bescherming van persoonsgegevens?

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens in ons bezit te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens in ons bezit afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

Wat doet Lobke en het lichtje met cookies?

Lobke en het lichtje kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de site voor jou gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld door je te herkennen als je een volgende keer op de site langskomt. Je kunt deze cookies van je computer verwijderen in de voorkeuren van je browser.

Links

Op de site tref je een aantal links aan naar andere websites. Lobke en het lichtje kan, wil en zal geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Wij raden je ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere websites altijd goed te lezen voordat je aldaar enige persoonsgegevens verstrekt.

Hoe werkt Lobke en het lichtje haar privacy document bij?

Dit privacy document kan regelmatig worden bijgewerkt om die veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als wij wijzigingen aanbrengen in dit document, kun je aan de datum die onderaan staat zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in dit privacy document aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al jouw gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van dit privacy document. Als je in de toekomst deze website bezoekt en het privacy document gewijzigd is, ga je akkoord met de gewijzigde versie van het privacy document. We behouden ons het recht voor om het privacy document te allen tijde te wijzigen.

Heb ik inzage en kan ik mijn persoonsgegevens wijzigen?

Wanneer je vragen hebt of je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jouw hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Je hebt de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen,
  • Inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van jouw hebben.
  • Het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van jouw persoonsgegevens.
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
  • Intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van jouw persoonsgegevens.
  • Jouw gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen dat deze niet meer herleidbaar zijn tot jouw als persoon.
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens zoals: – het volgen van jouw bezoek op onze website (tracking) – het gebruiken van jouw aankoopgegevens en voorkeuren om je specifieke informatie te kunnen sturen.


Hoe kan ik contact opnemen met Lobke en het lichtje?

Mail ons: info@lobkeenhetlichtje.nl.

Voor het laatst bijgewerkt op 31-12-2020.

a

Ut enim ad minim veniam, nostrud exercitation ullamco laboris ut aliquip commodo consequat.

Translate